Auto Klub SLAVONIJA  

Go Back   Auto Klub SLAVONIJA > Auto Klub Slavonija > AKS Street Race info > Osijek Street Race Show No_6

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-04-11, 23:12   #1
kalkan
AKS
 
kalkan's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Ime i prezime: Rudolf Kalkan
Location: Osijek
Automobil: BMW 635CSi Turbo,Audi A6 Avant,VW Sharan 1.8t
Posts: 8,994
kalkan has disabled reputation
Arrow Osijek Street Race Show No_6 / PRAVILNIK edit (usklađen sa disciplinom A10)

Zbog podizanja SR sporta na jednu novu razinu, i potrebe da se scena vrati na stabilne noge, tako je u suradnji sa ZAS-om i licenciranim HAKS-ovim sucima donešen prvi službeni pravilnik discipline A10 u Hrvatskoj. Kako će OSRS biti bodovan za prvenstvo regije sjever, tako je i naš pravilnik lagano izmjenjen kako bi se uskladio sa ovim službenim.

Vozačima, kao i uvjek, ide preporula da se dobro upoznaju sa pravilima.


SADRŽAJ :

1.Program natjecanja

2. Organizacija natjecanja:
- Organizacijski i izvršni odbor
- Tajništvo
- Službeno osoblje

3. Opći uvjeti natjecanja
- Staza
- Prijave
- Startarina
- Verifikacija
- Tehnički uvjeti
- Odgovornost i osiguranje

4. Obaveze učesnika
- Startni broj
- Sastanak s vozačima
- Pravila ponašanja

5. Natjecanje
- Kvalifikacije i klase
- Utrka
- Ispravan start
- Prerani start
- Probijanje vremena klase

6. Super Street Legal klasa

7. KUP natjecanje

8. Otvoreno natjecanje (Free Run)

9. Kazne

10. Prigovori

11. Nagrade
1. Program natjecanja:

Sluzbene satnice bit ce pravovremeno objavljene putem službene internet stranice organizatora www.ak-slavonija.hr


2. Organizacija natjecanja:

Članak 1.
a) Organizacijski odbor (u daljnjem tekstu OO) utrke ubrzanja "Osijek street race show", potpuno je samostalno i stručno tijelo, nadležno za utvrđivanje i provođenje pravila prema kojima se odvija natjecanje utrke ubrzanja pod nazivom "Osijek Street Race Show" ( u daljem tekstu OSRS).
b) Radom odbora rukovodi Predsjednik AK Slavonija.

Članak 2.

a) Organizacijski odbor čine: Predsjednik OO, Direktor utrke "OSRS" i Predsjednik žirija.

b) Izvršni tijelo Organizacijskog odbora je Izvršni odbor (IO) koji se sastoji od:
1. Direktora utrke
2. Predsjednika žirija (Ž)
3. Voditelja sudačkog tima (S)
4. Voditelja mjerenja vremena i obrade rezultata (MviOR)
5. Voditelja administrativne službe (AS)
6. Voditelja tehničke komisije

c) Radom Izvršnog odbora rukovodi OO, te svake godine nanovo imenuje članove.

Članak 3.

Adresa tajništva OO "OSRS" je Murterska ulica 36, 31000 Osijek, Hrvatska.

Članak 4.

a) Službene osobe "OSRS" pored članova OO i IO su:
1. Članovi žirija (3)
2. Članovi sudačkog tima (4)
3. Članovi službe MViOR (3)
4. Administracijska služba (2)
5. Tehnička komisija (2)
b) Članove pojedinih službi i cijelina predlažu voditelji istih, a imenuje ih Direktor utrke.
c) Jedna osoba može obnašati više funkcija za vrijeme natjecanja.

Članak 5.

Žiri "OSRS" rukovodi natjecanjem u ime organizatora.
Žiri sa radom započinje sat vremena ranije od programom predviđenog prijema vozila.

Žiri ima prava i obveze koje su određene ovim pravilnikom:
- Žiri odlučuje o vrsti kazne u slučaju kršenja pravila.
- Žiri može odobriti novu utrku u slučaju nerješene utrke.
- Žiri može odobriti promjenu vozača ili vozila u timu.
- Žiri može prihvatiti ili odbiti ispravke koje predlažu suci na stazi.
- Žiri može izreći kazne i globe.
- Žiri može izreći isključenja.
- Žiri može promjeniti redosljed natjecanja.
- Žiri može zabraniti nastup na natjecanju bilo kojem vozaču ili vozilu za koje smatra da je opasno ili za koje direktor natjecanja dojavi da je opasno.
- Žiri može isključiti iz jedne utrke ili cijelog natjecanja bilo koju prijavljenu osobu ili vozača za kojeg se smatra da nije ovlašten nastupiti u natjecanju.
- Žiri može odgoditi natjecanje iz ozbiljnih sigurnosnih razloga ili u slučaju više sile.
- Žiri može izmjeniti program glede položaja startne linije i cilja ili na bilo koji drugi način u skladu sa zahtjevom Direktora takmičenja ili organizatora kako bi se osigurala veća sigurnost vozača-natjecatelja i publike.
- Žiri može donijeti odluku o zaustavljanju utrke.
- Žiri može donijeti odluku o ponavljanju starta.
- Nakon rješavanja eventualnih prigovora, žiri privremene rezultate proglašava konačnim, objavljuje ih kao konačne, a tek po završetku svečanog proglašenja rezultata i dodjele priznanja žiri prestaje sa radom.
Članak 6.

Sudački tim čine:
- Glavni sudac
- Suci starta/cilja
- Suci parka vozača
- Suci tehničke komisije

Svi suci koji sudjeluju u provedbi natjecanja obvezni su savjesno i u skladu s pravilnikom provoditi natjecanje, bez aktivnosti ili djelovanja koji štete manifestaciji te ravnopravnosti svih sudionika.
a) Glavni sudac je voditelj sudaca parka vozača i sudaca starta/cilja. Zajedno sa timom sudaca zadužen je za smještaj natjecateljskih vozila na njihova parkirna mjesta, pravovremeno obavještavanje i pozivanje natjecatelja na kvalifikacije i utrke, nadgledanje sigurnosnih uvjeta na stazi i u parku vozača te po potrebi izriče opomene i kazne, u skladu sa čl. 28. ovog pravilnika, koje potvrđuje žiri.
b) Suci starta smješteni su u predstartnom prostoru i zaduženi su za poštivanje rasporeda natjecanja, oni prate sigurnosne elemente na vozilima, poravnavaju vozila na startne pozicije, pokreću semafor i nadgledaju vožnju natjecatelja prema cilju.
c) Suci cilja smješteni su u blizini ciljne linije i zaduženi su za praćenje donjeg dijela staze te kontrolu prolaska natjecatelja kroz cilj.
d) Suci tehničke komisije obavljaju pregled (kontrolu) svih vozila prije, za vrijeme i poslije natjecanja, kako bi utvrdili odgovaraju li vozila i oprema propisanim uvjetima iz ovog pravilnika.
e) Sudac tehničke komisije izvješćuje žiri i direktora natjecanja o službenim nalazima radi donošenja daljnjih odluka i uputa.
f) Sudac tehničke komisije može u svakom trenutku u toku natjecanja obaviti izvanredan pregled vozila po vlastitom nahođenju ili po nalogu direktora ili žirija.

Članak 7.

Administrativna služba zadužena je za prijem i evidenciju natjecatelja te dodjelu startnih brojeva i akreditacija natjecateljima. Nakon zatvaranja prijava popis natjecatelja predaju djelatnicima službe MViOR. Za vrijeme trajanja natjecanja na oglasne ploče objavljuju službene rezultate, primaju i proslijeđuju pitanja natjecatelja žiriju i Direktoru utrke.

Članak 8.

Služba MViOR smještena je na samom startu utrke u neposrednoj blizini semafora te se brine o postavljanju i ispravnosti mjernih uređaja. Izmjerena vremena natjecatelja obrađuju se i proslijeđuju kao službena sucima, administraciji, žiriju i Direktoru utrke.

3. Opći uvjeti natjecanja

(STAZA)
Članak 9.

a) Natjecanje se može održavati na svakoj asfaltiranoj podlozi čija je najmanja ukupna dužina 900 metara, a najmanja ukupna širina 12 metara. Staza mora bit podjeljena u dva prometna traka, široka 6 ili više metara, označena i podijeljena vidljivim bijelim ili žutim linijama, minimalne debljine 25 cm, ili fizički odvojena prirodnom površinom ili čunjevima.
b) Dužina natjecateljskog dijela staze iznosi 402,31 metra, dok je minimalna dužina zaustavnog dijela staze 350 metara. Dužina predstartnog prostora iznosi 50 ili više metara, u što je ako je moguće uključen i park vozača.
c) Dozvoljeno zadržavanje gledatelja sa obje strane staze je dozvoljeno u duljini od 200 metara mjereno od starta. U ovom prostoru je obaveza čvsta fizička ograda. Nakon markera na 200 metara, nitko se iz sigurnosnih razloga ne smije kretati niti zadržavati. Iz ove odredbe su izuzete službene osobe natjecanja I predstavnici sigurnosne službe.

(PRIJAVE)
Članak 10.

a) Natjecanju mogu pristupiti samo vozila “B” kategorije, koja zadovoljavaju u potpunosti uvjete iz pravilnika te imaju valjanu registraciju i policu osiguranja. Natjecanju mogu pristupiti i vozila stranih registarskih oznaka sa važećom dokumentacijom i osiguranjem. natjecanju mogu pristupiti I vozila bez vazece registracije ukoliko tehnicka komisija ocijeni da ispunjavaju sve ostale uslove propisane Pravilnikom.
b) Vozila koja pristupaju natjecanju će nakon tehničkog pregleda biti upućena na testne I kvalifikacijske vožnje.
c) Natjecanju “Moto Race” mogu pristupiti samo vozila “A” kategorije. Sve ostale odredbe se prenose.

Članak 11.

Ovom natjecanju može nastupiti svaka punoljetna osoba koja posjeduje važeću vozačku dozvolu “B” kategorije, odnosno “A” kategorije u “Moto race” dijelu natjecanja.
Članak 12.

a) Prijave za ovo natjecanje podnose se na odgovarajućem obrascu u skladu sa ovim pravilnikom na dan utrke kod administracijske službe. (OBRAZAC - O br.1)
b) Rok za podnošenje prijava je na dan utrke do 09.00 sati. Organizator zadržava pravo izuzetno odrediti drugačije za pojedinu utrku.
c) Broj natjecatelja je ograničen na 150 vozila.
d) Svi sudionici na prijavu moraju doći osobno te prilikom prijave moraju obavezno predočiti valjanu vozačku i prometnu dozvolu, policu osiguranja za vozilo kojim se natječu ili potvrdu tehnicke komisije o pravu nastupa i uplatnicu o plaćenoj startarini. Vozači će za vrijeme obavljenja prijave sa prijavnicom (obrazac-O br.1,) biti upućeni na verifikaciju vozila (tehnički pregled).
e) Nakon zaključenja prispjelih prijava zamjena natjecateljskih vozila ili vozača nije moguća.
f) Sve nepravilno, netočno ili nepotpuno ispunjene prijave neće biti prihvaćene.
g) Organizacijski odbor zadržava pravo odbijanja prijave i nije dužan dati bilo kakvo obrazloženje za svoju odluku.


STARTNINA
Članak 13.

a) Startnina po prijavljenom vozaču s reklamom organizatora iznosi 200,00 kuna odnosno 30,00 Eura.NAPOMENA:
Startarina se naplaćuje na dan utrke.
b) Prijave za natjecanje vrijede samo uz uplaćenu startninu.
d) Startarina će biti vraćena u cijelosti samo ako prijava nije prihvaćena ili je natjecanje iz objektivnih razloga otkazano, a organizator nije javio u roku od 7 dana novi termin održavanja.

VERIFIKACIJA
Članak 14.

a) Verifikacija se obavlja na dan utrke u vrijeme predviđeno satnicom na posebno označenoj lokaciji.
b) Na verifikaciju svi sudionici moraju doći osobno, sa prijavnicom (obrazac-O br.1) i vozilom kojim se natječu. Ukoliko zadovoljavaju i prođu verifikaciju, od strane organizatora biti će im dodijeljeni startni brojevi za vozilo i akreditacije u skladu sa čl. 20. b) .
c) Vozilo može pristupiti verifikaciji samo jednom.TEHNIČKI UVJETI
Članak 15.

a) Sigurnosna oprema svih vozila mora biti potpuna i ispravna sukladno vazecem zakonu.
b) Gume na natjecateljskom vozilu ne smiju biti protektirane. Dozvoljena je uptreba svih vrsta cestovnih i slick guma, ukoliko iste nemaju vidnih ostecenja te ne prelaze vanjski rub blatobrana.
c) Dozvoljava se demontaža oduška spremnika ulja motora, pod uvjetom da je isti spojen u zasebnu posudu dovoljne zapremine.
d) Upotreba pleksiglasa u natjecateljskom vozilu je dozvoljena, osim za staklo vozača i prednjeg vjetrobranskog stakla koje je moguće zamjeniti isključivo leksanom.
e) Slobodan teret u natjecateljskom vozilu nije dozvoljen. Sav potencijalni teret u vozilu (rezervna guma i ostalo) mora biti pričvršćen za vozilo. Ostali teret koji u vozilu nije potreban vozaču u toku natjecanja poželjno je izvaditi iz vozila u prostoru parka vozača ili ostaviti kod kuće.
f) Ako se NOS (Nitrous oxide) boca nalazi u natjecateljskom vozilu, ona mora biti sigurnosno pričvršćena. Cijeli sistem mora biti tehnički ispravno ugrađen, pogotovo cijevi i spojevi, kako bi se maksimalno umanjila opasnost po vozača i publiku. Ukoliko tehnička komisija ustanovi da je bilo koji element sistema nestručno ugrađen i kao takav predstavlja opasnost na stazi, prijava natjecatelja će biti odbijena iz sigurnosnih razloga.
g) U toku utrke u svakom natjecateljskom vozilu obavezno se mora nalaziti protupožarni aparat pričvršćen za vozilo.
h) Vozila brža od 10,999 sekundi moraju imati ugrađen sustav za gašenje požara koji vozač može aktivirati dok je u uspravnom sjedećem položaju i vezan sigurnosnim pojasom. Sustav za gašenje požara mora imati mogućnost aktiviranja izvana i jasno istaknuto mjesto gdje ga se može aktivirati.
i) Vozila bez krova (cabrio) moraju imati roll bar u minimalno 2 točke. U slučaju spuštenog krova vozač je dužan za vrijeme utrke na glavi nositi kacigu.
j) Sva vozila brža od 10,999 sekundi moraju imati zaštitni kavez u 4 točke. Vozači tih vozila dužni su za vrijeme utrke nositi zaštitnu kacigu (automobilistička ili motoristička), vozačke rukavice i vozačko odijelo (nije potrebna homologacija
k) Svako natjecateljsko vozilo koje ima fiksni krov ili je krov u slučaju cabrio vozila podignut, mora imati prednje vjetrobransko staklo.
l) Motor i spremnik goriva moraju biti fizički odvojeni od vozačkog prostora.
m) Sustav za dovod/odvod goriva i rashladne tekućine ne smiju prolaziti kroz vozački prostor.


Članak 16.

Neposjedovanje obaveznih elemenata sigurnosne opreme te neispunjavanje bilo kojeg članka ovog pravilnika utvrđeno od strane sudaca, podliježe zabrani ili prekidu natjecanja za natjecatelja za kojeg se utvrdi, bez prava na žalbu ili povrat uplaćene startnine.

ODGOVORNOST I OSIGURANJE
Članak 17.

a) Svaki natjecatelj nastupa na osobnu odgovornost.
b) Organizator ne prihvaća nikakvu odgovornost prema vozačima za bilo kakve povrede osoba ili nastale materijalne štete natjecateljima.
c) Organizator je obavezan pružiti obvezne sigurnosne mjere u skladu sa odredbama iz "Zakona o javnom okupljanju", te unajmiti redarsku službu zaduženu za sigurnost i nesmetano odvijanje manifestacije, službu Hitne Pomoći, Vatrogasnu službu, te djelatnike MUP-a. U skladu sa ovim, organizator ne prihvaća nikakvu odgovornost prema trećim osobama.
d) Svaki natjecatelj pristupom natjecanju odriče se svih prava za naknadu od organizatora za sve nezgode koje bi se mogle dogoditi natjecatelju ili njegovim mehaničarima i gostima na prostoru manifestacije.
e) Svi video ili audio zapisi natjcanja snimljeni od strane organizatora, vlasništvo su organizatora, te se natjecateljii odriču svih prava naknade.

Članak 18.

a) Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovog pravilnika, kao i postavljanje dodatnih uvjeta i davanje dodatnih uputa koje će biti njegov sastavni dio.
b) Organizator također zadržava pravo otkazivanja ili prekida natjecanja zbog objektivnih i sigurnosnih uvjeta ili nepredviđenih događaja i nije nikome od natjecatelja zbog toga dužan nadoknaditi nastale troškove.
c) Učesnici će o svim izmjenama i dopunskim uvjetima biti obavješteni na najbrži mogući način putem službenih oglasnih ploča i razglasa.
d) O svim postupanjima u slučajevima koji nisu predviđeni ovim pravilnikom odlučit će Organizacijski odbor i dati očitovanje.

Članak 19.

a) Pristup na prostor održavanja natjecanja bit će osiguran samo akreditiranim osobama i vozilima, a posjetiteljima na za to predviđen prostor uz naplatu ulaznica.


4. Obaveze učesnika

STARTNI BROJ

Članak 20.

a) Organizator svakom natjecatelju dodjeljuje jednu natjecateljsku akreditaciju i startni broj
b) Startni broj i obvezne naljepnice sponzora moraju za vrijeme natjecanja biti postavljen na mjestu gdje odredi tehnička komisija.

Članak 21.

a) Sastanak s vozačima na dan utrke održati će se prema objavljenoj satnici ili neposredno uručenoj na verifikaciji na mjestu određenom za tu svrhu.
b) Svi natjecatelji moraju biti prisutni cijelo vrijeme dogovorenog sastanka.
c) Kazna za neprisustvovanje na dogovorenom sastanku, odlukom žirija može biti i isključenje iz utrke.


PRAVILA PONAŠANJA

Članak 22.

a) U prostoru parka vozača nije dozvoljena nikakva marketinška aktivnost, dijeljenje letaka, prezentacija proizvoda ili izlaganje u svrhu promidžbe te prodaje istih. Svaki oblik nepoštivanja ovog člana podliježe gubitku statusa i isključenju iz natjecanja, bez prava na povrat bilo kakvih troškova i sredstava. Sponzorske reklame/naljepnice na vozilima su dozvoljene.
b) Ukoliko natjecatelj želi izvršiti promjene ili mehaničke zahvate na vozilu dužan je o tome obavijestiti suca u parku vozača.
c) Neprijavljivanje izvođenja radova u prostoru parka vozača može biti uzrok gubitka statusa natjecatelja.
d) Svi radovi na vozilu moraju biti završeni najmanje 10 minuta prije vremena predviđenog za ulazak u predstartni prostor.
e) Pomaganje natjecatelju u predstartnom prostoru dozvoljeno je od strane jednog mehaničara do maksimalno 15 metara prije startne linije, uz odobrenje suca predstartnog prostora. Vozilo ne smije napustiti predstartni prostor u toku popravka koji može trajati dok preostali parovi u klasi ne prođu stazu ili maksimalno 5 minuta nakon zadnjeg para. U slučaju da mehaničar ne uspije osposobiti vozilo u predviđenom vremenu vozač gubi utrku tj. njegov protivnik pobjeđuje bez borbe i tako se plasira u slijedeći krug natjecanja.
Članak 23.

a) Svakom vozilu za koje se bude utvrdilo da je nesigurno i opasno po vozača, natjecatelje ili posjetitelje, pristup utrci biti će onemogućen.
b) Ulaz na stazu je moguć samo uz dopuštenje službene osobe predstartnog prostora.
c) Vožnja po stazi je dopuštena samo prijavljenom natjecatelju i službenom osoblju u za to predviđenom vozilu.
d) Natjecatelj treba voziti isključivo svojom prometnom trakom bez mijenjanja putanje i smjera.
e) Zabranjeno je izlaziti iz vozila prilikom i nakon poravnavanja na startnoj liniji, osim u slučaju dopuštenja suca na startu.
f) Zabranjeno je činiti opasne radnje i nepošteno se ponašati u prostoru namijenjenom za odvijanje događaja.
g) Zabranjeno je voziti pod utjecajem opojnih sredstava ili alkohola (obavezno 0,00 ‰ alkohola).
h) Zabranjeno je voziti u nepropisnoj odjeći i obući, bosih nogu, u majcama bez rukava (podkošulje) ili bez majce.
i) Službeno osoblje ima pravo izvršiti neograničen broj alkotestiranja i provjera identiteta svakog natjecatelja. Odbijanje alkotesta i provjere identiteta povlači za sobom gubitak statusa natjecatelja.
j) Ukoliko, pri provjeri identiteta, vozač u vozilu ne odgovara prijavljenom vozaču za pripadajuće vozilo isti će biti diskvalificiran.
k) Ako vozač prekine utrku zbog mehaničkog kvara ili nekog drugog razloga, svoje vozilo mora odmah ukloniti sa staze, napustiti ga i postupiti po uputama službenog osoblja. Ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti ukloniti vozilo sa staze, ostavlja ga na mjestu kvara sa upaljenim pokazivačima smjera (sva četiri), te postupa po uputama službenog osoblja.
l) Vozilu iz kojeg curi ili kaplje tekućina od koje se mjenjaju ili smanjuju upotrebna svojstva staze, te zahtjeva njezino čišćenje, neće biti omogućeno natjecanje.
m) Na natjecateljskom dijelu staze dopuštena je vožnja samo uz dopuštenje organizatora.
n) Maksimalna dozvoljena brzina kretanja vozila izvan natjecateljskog djela staze je 10 km/h.
o) Natjecateljsko vozilo ne smije napustiti svoje parkirno mjesto bez dopuštenja suca.
p) Na natjecateljskom dijelu staze zabranjuje se vožnja unazad, okretanje ili kretanje u smjeru suprotnom od smjera odvijanja utrke. Kretanje u smjeru suprotnom od smjera odvijanja utrke moguće je samo uz isključiv nalog službenog osoblja.
q) Paljenje guma (burn out) na prostoru manifestacije dozvoljeno je isključivo unutar predstartnog prostora na mjestu predviđenom za zagrijavanje guma prije utrke. Nepoštivanje ovog članka biti će oštro sankcionisano u skladu s propisanim kaznama (čl. 26.).
r) Bilo kakvo nepoštivanje uputa službenog osoblja za sobom povlači kazne.


Članak 24.

Vozači sami snose posljedice proistekle iz njihovog nepoznavanja ovog pravilnika te neznanja vezanog za uvjete ili izmjene satnice, a koje su pravovremeno donesene i objavljene na za to predviđenim mjestima ili oglasnim pločama.5. Natjecanje

(KVALIFIKACIJE)
Članak 25.

a) Svaki prijavljeni natjecatelj ima pravo na testnu i kvalifikacijsku vožnju u kojima mora preći cijelu dužinu staze i ostvariti što bolji rezultat, te se tim rezultatom svrstava u jednu od klasa. Ukoliko ne ostvari ni jednu kvalifikacijsku vožnju natjecatelj je dužan pismeno odabrati klasu najkasnije 15 minuta nakon završetka kvalifikacija.
b) Kvalifikacijska vožnja u kojoj natjecatelj prerano starta (tzv. red light) nije regularna i ta vožnja nije dovoljna za svrstavanje u jednu od klasa.
c) Nakon obrade rezultata od strane službe MviOR i potvrde od strane žirija, vozači će biti podijeljeni u slijedeće klase:

1. Klasa «drag» -- do 9.999 sec
2. Klasa «pro» – od 10 do 10.999 sec
3. Klasa «11+» – od 11 do 11.999 sec
4. Klasa «12+» -- od 12 do 12.999 sec
5. Klasa «13+» – od 13 do 13.999 sec
6. Klasa «14+» – od 14 do 14.999 sec
7. Klasa «15+» – od 15 do 15.999 sec
8. Klasa «16+» – preko 16 sec
9. Klasa «SUPER STREET LEGAL»


d) Nakon završenih kvalifikacija, vozač može promijeniti/odabrati klasu u kojoj se natječe samo za bržu od dodijeljene. To može učiniti pismenim putem, na posebnom, za to predviđenom obrascu, uz odobrenje žirija, najkasnije 15 minuta od objave neslužbenih rezultata kvalifikacija. (Zahtjev za promjenu/odabir klase=>OBRAZAC-O br.3)
e) Vozač koji odabere klasu pismenim putem mora u utrci postići vrijeme odabrane klase kako bi ostvario pravo na nagradu.
NAPOMENA: Završetkom kvalifikacija smatra se trenutak kada se vozila nakon druge kvalifikacijske vožnje vrate u park vozača.
f) Nakon razvrstavanja vozila u klase od strane voditelja MviO-ra, žiri utvrđuje broj klasa, dok ih odobrava Direktor utrke.
g) Minimalan broj vozila potreban za otvaranje klase je tri vozila. Ukoliko u klasi bude jedno ili dva vozila, ista će biti pripojena prvoj sporijoj klasi.
g) Izvlačenje parova izvršit će MViO-r nakon završetka kvalifikacija i dodjele klasa. U slučaju neparnog broja vozila u klasi prilikom izvlačenja parova, natjecatelj sa najbržim vremenom iz kvalifikacija prolazi u drugi krug bez borbe (lucky winner).
h) Općenito u slučaju neparnog broja natjecatelja u nekom krugu unutar klase, lucky winner (LW) je onaj natjecatelj sa najboljim ostvarenim vremenom u prethodnom krugu, te temeljem toga prelazi u idući krug bez borbe. Svaki natjecatelj može biti LW samo jednom unutar klase u kojoj se natječe osim ako zbog premalog broja preostalih natjecatelja u klasi nije moguće izdvojiti onog koji još nije bio LW.(UTRKA)

Članak 26.

a) Startu pristupaju dva natjecatelja, svaki u jednoj traci i natječu se u utrci ubrzanja do 402,31 metra staze. U natjecateljskom vozilu smije se nalaziti isključivo prijavljeni vozač za to vozilo koji je prošao provjeru identiteta i alkotest.
b) Start se odvija iz mjesta s uključenim motorom, zaustavljenim pogonskim kotačima, dok je na semaforu upaljen signal "STAGE" ili prema uputi suca.
c) Niti jedno vozilo ne može startati izvan redoslijeda svoje grupe, osim ako mu to ne dozvoli žiri ili Direktor utrke.
d) Svaki vozač koji nije pristupio startu u svoje startno vrijeme, odnosno na poziv suca u parku vozača bit će diskvalificiran.
e) Vozilo koje kretanjem pokrene mjerni uređaj za vrijeme upaljenog zelenog svjetla na semaforu ispravno je startalo i neće mu biti dopušten ponovni start.
f) Vozilo koje je svojim kretanjem prešlo liniju poravnanja nakon zauzimanja startne pozicije, u vrijeme žutih svjetala na semaforu, prerano je startalo (red light) i neće mu biti dozvoljen ponovni start, te je diskvalificirano iz daljnjeg natjecanja.
g) Utrka je završena kada vozilo pređe ciljnu liniju, nakon čega je vozač obvezan drastično smanjiti brzinu i uputiti se prema parku vozača u skladu sa uputama službenog osoblja.
h) Mjerenje vremena obavljat će se elektronskim mjernim uređajima i fotoćelijama proizvođača "O’Neil Engeneering", model "PRO START".
i) Starter nakon poravnavanja vozila pokrece mjerne uredjaje.
j) Start se odvija putem svjetlosne signalizacije (semafor), na način:

- BIJELO – smatra se da je zauzeta pozicija za start (stage)
- ŽUTO – PRVO, DRUGO, TREĆE (po 0,5 sec) – priprema
- ZELENO – start
- CRVENO - prerani start

k) Ako je natjecatelj prerano startao (red light) ili ako je odustao nakon kretanja sa starta, pobjeda se pripisuje njegovom protivniku samo ako isti pređe cijelu dužinu staze.
l) Ako natjecatelj odustane od utrke ili bude diskvalificiran nakon što MViOR izvuče parove, njegov protivnik postaje pobjednik i prolazi u slijedeći krug natjecanja bez borbe. Izuzetno od ovog pravila važi da se natjecatelju dodjeljuje drugi protivnik koji bi u slučaju neparnog broja natjecatelja bio LW.
m) Natjecanje unutar klasa odvija se u krugovima, gdje za sve natjecatelje unutar istog kruga vaze ista pravila. (NPR. Ukoliko se u polufinalnom krugu nadju 4 natjecatelja a ona dva koji su izvuceni kao prvi par odvoze brze od vremena propisanog klasom (probiju), preostala dva natjecatelja u klasi nisu direktno finalisti, vec i za njih vazi isto pravilo kao i za predhodnu dvojicu, buduci da voze u istom krugu!)


(PROBIJANJE KLASE)

Članak 27.

a) Startu pristupaju dva vozača iste klase koja se natječu. Pobjednik je onaj koji je ispravno startao i prvi prošao kroz cilj u vremenu svoje klase i time se kvalificirao u slijedeći krug do finalnog dvoboja.
b) Za vrijeme natjecanja dozvoljeno je samo jednom voziti brže od vremena zadanog klasom u kojoj natjecatelj nastupa (probijanje klase) i to samo u vremenu prve brže klase tj. ukoliko natjecatelj vozi brže od vremena zadanog klasom:
- u vremenu prve brže klase: automatizmom prelazi u prvu bržu klasu i nastavlja natjecanje. Ovu mogućnost natjecatelj može iskoristiti samo jednom. U protivnom slijedi diskvalifikacija.
- u vremenu boljem od prve brže klase: slijedi diskvalifikacija.
c) U finalnim vožnjama (finale i borba za 3. mjesto) ne dopušta se postizanje bržeg vremena od vremena zadanog klasom.
d) Ukoliko u finalnim vožnjama natjecatelj ostvari vrijeme brže od vremena zadanog klasom to znači da je probio klasu i postupa se u skladu s čl. 27. st. b).


6. Super Street Legal klasa

Članak 28.

a) Vozila koja se natječu u SUPER STREET LEGAL klasi moraju udovoljiti sljedećim uvjetima:
* snaga vozila min. 180kW (knjižica vozila)(iznimke moguće po odluci Organizatora)
* upotreba NOS-a nije dopuštena (ukoliko vozilo ima ugrađenu instalaciju, potrebno je ukloniti bocu)
* interijer vozila kompletan
* važeća prometna dozvola.
b) Nakon kvalifikacija, biti će izdvojeno 8 najbržih koji idu u daljnje natjecanje po sustavu eliminacije.
c) Parovi će biti slagani najbrži/najsporiji u pojedinom krugu, odnosno 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 u prvom krugu itd.
d) U vozilima bez krova (cabrio), a u slučaju spuštenog krova vozač je dužan za vrijeme utrke na glavi nositi kacigu
e) Natjecanje u SSL klasi ne isključuje natjecanje u glavnom natjecanju, niti u KUP natjecanju
f) SSL natjecanje ne podlježe vremenskom indexu
g) Pobjednik osvaja novčanu nagradu i pehar/medalju

7. KUP natjecanje

Članak 29.

a) Vozila mogu pristupiti Kup natjecanju ukoliko udovoljavaju uvjetima pojedinog Kup natjecanja.
b) Pojedinom natjecanju može pristupiti max. 8 vozila. Redosljed se utvrđuje po ostvarenim vremenima u kvalifikacijskim vožnjama.
c) Kup natjecanje je dobrovoljno i revijalno, nije obavezno i ne naplaćuje se startnina.
d) Kup natjecanje ne podlježe vremenskom indexu
e) Parovi će biti slagani najbrži/najsporiji u pojedinom krugu, odnosno 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 u prvom krugu itd.
f) Kup natjecanje će se odvijati u pauzama između pojedinih klasa, u sklopu glavnog natjecanja.
g) Pobjednik osvaja pehar/medalju
h) Dostupna KUP natjecanja će biti pravovremeno objavljena na službenim stranicama AK-Slavonija8. Otvoreno natjecanje (Free Run)

Članak 30.

a) Otvorenom natjecanju - Free Run (FR) utrci može pristupiti svaka punoljetna osoba koja posjeduje važeću vozačku dozvolu B kategorije po čl. 12 ovog pravilnika.
b) Prijave za FR natjecanje su besplatne te se obavljaju kod administracijske službe na dan kada je OO objavio da će se ta utrka održati. (Prijavnica => OBRAZAC-O br.5).
c) Obavijest o održavanju FR utrke biti će na oglasnim pločama za natjecatelje "OSRS" ili putem voditelja programa za gledatelje.
d) Odluku o održavanju FR donosi OO a broj natjecatelja određuje žiri u dogovoru sa Direktorom utrke, ovisno o trajanju regularnog natjecateljskog dijela utrke.
e) Organizator nije obavezan održati FR takmičenje nego to ovisi o tehničkim mogućnostima provedbe (vrijeme završetka službenog natjecanja "OSRS").
f) Na FR takmičenju nema kvalifikacija niti klasa.
g) Ponašanje i disciplina na stazi mora biti u skladu sa ovim pravilnikom.
9. Kazne

Članak 31.

a) Bilo kakvo nepoštivanje ovog pravilnika povlači za sobom kaznenu mjeru. Kaznenu mjeru određuje sudac, a potvrđuje žiri. Naplata novčane kazne vrši se odmah kod administrativne službe. Odbijanje plaćanja kaznene mjere povlači za sobom automatsku diskvalifikaciju iz daljnjeg natjecanja.
b) Kaznena mjera "diskvalifikacija sa natjecanja" izrečena zbog nepoštivanja uputa sudaca i grube povrede pravilnika natjecanja povlači automatsku zabranu nastupa na prvoj slijedećoj utrci.

Kaznene mjere su:
1. USMENA OPOMENA
2. NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 100,00Kn (15EUR)
3. DISKVALIFIKACIJA SA NATJECANJA10. Prigovori

Članak 32.

a) Prigovori se podnose pismenim putem direktoru ili članu žirija natjecanja, kod administracije, i to:

1. prigovori na rad Verifikacijske komisije - najkasnije 15 minuta po objavi privremene startne liste
2. prigovori zbog nepravilnosti u kvalifikacijama – najkasnije 15 minuta po završetku kvalifikacija
3. prigovor zbog nepravilnosti u utrci – najkasnije do završetka kruga unutar klase na koji se ulaže žalba, tj. odmah po povratku sa cilja ukoliko se zalba nije mogla uputiti ranije.

b) Taksa za prigovor iznosi 200,00Kn (30EUR). Ukoliko se prigovor usvoji, novac se u cijelosti vraća natjecatelju .

NAPOMENA
Razmatrat će se samo jasno formulirani i argumentirani prigovori u
pismenom obliku, predani žiriju unutar predviđenog vremena. (Zahtjev za
žalbu=> OBRAZAC-O br.4)


11. Nagrade

Članak 33.

a) Natjecateljima koji pobijede u svojoj klasi od strane OO osigurane su novčane nagrade u iznosu koji odredi OO nakon prijava natjecatelja i utvđivanja broja klasa.
b) Za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto u klasi dodjeljuju se pehari i/ili medalje.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i kao takav je jedini mjerodavniu Osijeku,06.04.2011.

Rudolf Kalkan
AK Slavonija
kalkan is offline  

Reply With Quote
Old 30-04-11, 17:41   #2
Angie_RR
Guest
 
Posts: n/a
Default

Pod free run pretpostavljam mogu pristupiti i oni koji posjeduju A2 kat?
Mislim posjedujem i B,ali bih namjeravao voziti motor koji spada pod A2.

Štetašto nemate do 250cc kategoriju,ima dosta lokalnih skuteraša i nas sa >250cc motorima.
  Reply With Quote
Old 30-04-11, 23:14   #3
Ruža
diler koke
 
Ruža's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Ime i prezime: Kristijan Ružička
Location: mece
Automobil: seat cordoba coupe
Posts: 1,407
Ruža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond reputeRuža has a reputation beyond repute
Default

Quote:
Originally Posted by Angie_RR View Post
Pod free run pretpostavljam mogu pristupiti i oni koji posjeduju A2 kat?
Mislim posjedujem i B,ali bih namjeravao voziti motor koji spada pod A2.

Štetašto nemate do 250cc kategoriju,ima dosta lokalnih skuteraša i nas sa >250cc motorima.
Steta je i sto dan traje samo 24 sata jer se iovako vremenski jedva sve odradi...
Ruža is offline   Reply With Quote
Old 30-04-11, 23:49   #4
stipa
...I'm what I'm...
 
Join Date: Apr 2009
Ime i prezime: Stjepan Mirković
Location: Osijek-Nova Gradiška
Automobil: Bravo 2.0 8vT
Age: 29
Posts: 6,420
stipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond reputestipa has a reputation beyond repute
Default

Quote:
Originally Posted by Ruža View Post
Steta je i sto dan traje samo 24 sata jer se iovako vremenski jedva sve odradi...
upravo tako
__________________
naoruzan, posebne vjestine.
stipa is offline   Reply With Quote
Old 03-05-11, 08:01   #5
ekusetic
Gost
 
ekusetic's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Ime i prezime: Emanuel Kusetic
Location: Pozega
Automobil: Calibra
Posts: 534
ekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin foruma
Default

Imam pitanje samo jedno...

b) Kvalifikacijska vožnja u kojoj natjecatelj prerano starta (tzv. red light) nije regularna i ta vožnja nije dovoljna za svrstavanje u jednu od klasa.

Znači ako u kvalifikacijama bude red light,nemas svoje vrijeme niti klasu za svrtavanje...jel onda mozes otici prijaviti klasu koju vozis, i moras ju potvrditi u prvoj voznji??ili ispadas taj cijenli dan iz natjecanja....
pitam samo za kvalifikacije...jer za trku znam da ispadas za cijeli dan...
ekusetic is offline   Reply With Quote
Old 03-05-11, 08:19   #6
bmw335
Uprava kluba
 
bmw335's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Ime i prezime: Zdravko Vukojević
Location: Osijek-Županja
Automobil: bmw
Posts: 534
bmw335 domaćin forumabmw335 domaćin forumabmw335 domaćin forumabmw335 domaćin forumabmw335 domaćin foruma
Default

Odaberes klasu koju moras potvrdit u prvoj voznji
__________________
bmw335 is offline   Reply With Quote
Old 03-05-11, 08:21   #7
ekusetic
Gost
 
ekusetic's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Ime i prezime: Emanuel Kusetic
Location: Pozega
Automobil: Calibra
Posts: 534
ekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin forumaekusetic domaćin foruma
Default

ok..hvala
ekusetic is offline   Reply With Quote
Old 04-05-11, 02:53   #8
Angie_RR
Guest
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally Posted by Ruža View Post
Steta je i sto dan traje samo 24 sata jer se iovako vremenski jedva sve odradi...
Istina,ali svejedno,klasa do 250 može biti dosta atraktivna.

http://www.youtube.com/watch?v=HoGUU58pHdY

Da ne pričamo o tome da serijski cvajeri voze 14-ak sek
  Reply With Quote
Old 04-05-11, 08:21   #9
kalkan
AKS
 
kalkan's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Ime i prezime: Rudolf Kalkan
Location: Osijek
Automobil: BMW 635CSi Turbo,Audi A6 Avant,VW Sharan 1.8t
Posts: 8,994
kalkan has disabled reputation
Default

Moto race u Osijeku je bio već nekoliko puta, i uvijek je bilo problema sa brojem vozača i u udarnim klasama (600, open), što u kombinaciji sa specifičnim potrebama za moto race i s tim da moto utrke trebaju organizirati motoristi i pažljivo pratiti utrku (a to se isto pokazao veliki problem) čini ovaj dio SR-a poprilično kompliciranim.

Utrke skutera gdje najbrži idu 14 sec, a najsporiji recimo 20, sa gomilom prijavljenih upravo ovih sporijih (jer je njih najviše) nebi bile posebno zanimljive posjetiteljima. Vrijeme na pisti u sklopu OSRS-a me jednostavno previše košta za ovoliko "širenje" programa. Da ne govorim kako je vrijeme za ovu trku veliki neprijatelj, zbog svih sadržaja koji su planirani.

Bilo je nikih govora/pregovora da neki moto klubovi počnu malo ozbiljnije gurati ovaj sport, ali od toga za sada nema ništa konkretno. Barem koliko ja znam.
kalkan is offline   Reply With Quote
Old 04-05-11, 23:13   #10
Angie_RR
Guest
 
Posts: n/a
Default

Razmem.
Mislio sam baš zato što ima malo pristupnika da bi program relativno kratko trajao.

No to je u svakome slučaju samo mali prijedlog,nedvojbeno je da što je ovaj klub napravio zaslužuje svaku pohvalu,i da je nadmašilo sva očekivanja.

Bolje od 402SR milijun puta,sa puno pristupačnijim organizatorima i generalno ljubaznijom službom.

Opravdano potrošenih 50 kuna svake godine,definitivno.
  Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 20:05.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Auto Klub Slavonija